Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “عالم الحديث”

أبو القاسم الرافعي القزويني – قصة حياة المقلب بعالم العجم والعرب

أبو القاسم الرافعي القزويني واسمه الكامل عبد الكريم بن أبي الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن بن الحسين القزويني الرافعي، والمكنى بأبي…