Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “شعراء”

أبو العتاهية – قصة حياة أبو العتاهية شاعر الزهد في العصر العباسي

أبو العتاهية – قصة حياة أبو العتاهية شاعر الزهد في العصر العباسي أبو العتاهية شاعر الزهد أبو العتاهية ، إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني…

أبو البقاء الرندي – قصة حياة أبو البقاء الرندي صاحب مرثية الأندلس

أبو البقاء الرندي – قصة حياة أبو البقاء الرندي صاحب مرثية الأندلس الشهيرة أبو البقاء الرندي صاحب مرثية الأندلس الشهيرة أبو البقاء الرندي إسمه الكامل…