Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “الحزب السوري القومي الإجتماعي”

محمد الماغوط – قصة حياة محمد الماغوط الأديب السوري الساخر

محمد الماغوط كاتب وأديب سوري ،إمتاز بالأدب السياسي الساخر ،وكان من رواد النثر والقصيدة النثرية. محمد الماغوط – قصة حياة محمد الماغوط الأديب السوري الساخر…